MEDSO technical services

De druk op kwaliteitszorg en een goed beheer van medische apparatuur neemt in snel tempo toe. De steeds strenger wordende eisen en richtlijnen in de zorg, het ijkingskader van ziekenhuizen onderling in een concurrerende zorgmarkt en de overheidsinstanties vragen het hoogst haalbare van de staat van het onderhoud, de veiligheid en de functionaliteit van medisch-technische apparatuur.

Het in perfecte staat brengen en houden van kostbare en complexe medische apparatuur is ons dagelijks werk. We werken uitsluitend met gekalibreerde apparatuur en meetinstrumenten. Om de kwaliteit en dienstverlening te waarborgen werken we volgens de voorschriften en protocollen van de fabrikant en het Europese waarborg systeem IEC 60601-01.

Medso technical services bied professionele hulp en ondersteuning aan ziekenhuizen en bedrijven bij het repareren en onderhouden van medische apparaten voor korte of langere duur . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze organisatie middels info@medso.nl of bel 06-42344669.